Tranh dân gian

Ðây là những bức tranh dân gian tiêu biểu cho nền mỹ thuật cổ truyền của Việt-Nam. Mỗi bức tranh là tượng trưng cho một câu chuyện hay một biểu tượng dân gian. Tranh được vẽ trên một loại giấy chế tạo bằng tay và mực là màu sắc thực, lấy từ cây cỏ và vật liệu tự nhiên. Xưa những bức tranh nầy được trưng bày trong những ngày Tết như hai câu thơ của thi sĩ Tú Xương:

"Ðì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Om sòm trên vách bức tranh gà".
Ngày nay những bức tranh này chỉ còn được sản xuất ở làng Ðông Hồ (miền Bắc)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

nguyen-dang-che.jpg (156689 octets)

Nghệ nhân Nguyễn Ðăng Chế (Tel: 0241-865308)

38, làng Ðông Hồ - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh - VIETNAM

bat-de.JPG (96970 octets)

Bắt dê

dau-vat.JPG (76709 octets)

Ðấu vật

choi-ca.JPG (92461 octets)

Chơi cá

choi-chim.JPG (89354 octets)

Chơi chim

coqs.JPG (81145 octets)

Sân gà

souris.JPG (100815 octets)

Chuột rước đèn

Heo-lon.JPG (83868 octets)

Lợn béo

ech-di-hoc.JPG (89801 octets)

Ếch đi học

enfant-canard.JPG (61044 octets)

Bé và vịt (Phú Quý)

enfant-coq.JPG (62828 octets)

Bé và gà (Vinh Hoa)

hai-dua.JPG (98698 octets)

Hái dừa (Hứng dừa)

danh-ghen.JPG (86385 octets)

Ðánh ghen

thoi-sao.JPG (76112 octets)

Mục đồng thổi sáo

tha-dieu.JPG (67053 octets)

Mục đồng thả diều

be-trau.JPG (82703 octets)

Mục đồng học bài

trung-trac.JPG (71064 octets)

Bà Triệu

mua-rong.JPG (84115 octets)

Múa rồng

nghi-ngoi.JPG (82246 octets)

Nghĩ ngơi

souris-chat.JPG (83762 octets)

Mèo và chuột (Ðám cưới chuột)

poissons.JPG (70759 octets)