Tranh vẽ của bà PIAT Christiane

(09/11/2003)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

etudiantes2.jpg (18413 octets)

Sinh viên

etudiante_a_velo_piat2.jpg (24628 octets)

Sinh viên trên chiếc xe đạp

sur_le_mekong1.jpg (209656 octets)

Trên dòng sông Mékong

jeune_fille_rouge_piat1.jpg (28553 octets)

Cô gái Hmong

baie_halong_acri_piat2.JPG (75374 octets)

Vịnh Hạ Long

la_baie_halong_piat1.jpg (29555 octets)

Vịnh Hạ Long

pagote_a_pilier_unique_piat2.jpg (13015 octets)

Chùa Một Cột

femme_mong1.jpg (14417 octets)

Người đàn bà Hmong

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ  ngày 13/09/2004