Tranh vẽ của ông Alain FONTENAS

(05/07/2003)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

aqjonqbhal1.jpg (138010 octets)

Thuyền buồm vịnh Hạ Long

aqbaihalon3.jpg (146097 octets)

Vịnh Hạ Long, Thuyền buồm nhỏ

aqpdesparf2.jpg (154328 octets)

Sông Yen, Chùa Hương

aqbaihallpech6.jpg (120335 octets)

Vịnh Hạ Long, người đánh cá

aqfemdtokin21.jpg (31025 octets)

Phụ nữ Tonkin

aql2palanches17.jpg (32795 octets)

Gánh lúa

aqltonkin16.jpg (17810 octets)

Le tonkin

aqtonkin10.jpg (29389 octets)

Tonkin

aqtdslsrizie24.jpg (50221 octets)

Công việc đồng áng

aqhoaipdyenmi20.jpg (41986 octets)

Hoan Ai, tỉnh Hung Yen

aqhoanai11.jpg (34069 octets)

Hoan Ai, tỉnh Hung Yen

aqgdsbufl13.jpg (31647 octets)

Chăn trâu

aqlvildthiquat9.jpg (180049 octets)

Hoan Ai, một làng ở Thi Quat

adslardehue12.jpg (110819 octets)

Trên đường tới Huế, thuyền thúng

aqmaichau15.jpg (40208 octets)

Mai Chau, một làng ở Thai

aqtdsrizier18.jpg (56870 octets)

Công việc đồng áng

aqagpiluniq26.jpg (38998 octets)

Chùa một cột, Hà Nội

aqplitérahan23.jpg (46227 octets)

Văn Miếu, Hà Nội

aqprouge27.jpg (65025 octets)

Ðền Ngọc Sơn, Hà Nội

aqluongvcan7.jpg (177667 octets)

Ðường Lương Văn Cần, Hà Nội

aqhoian22.jpg (32151 octets)

Hội An

aqbhaloter4.jpg (88916 octets)

Hoa Lư, "Hạ Long trên cạn"

Hạ Long, bán san hô

aquriviehuyen.jpg (165806 octets)

Chú Huyen trên chiếc tàu

aqhaavltet5.jpg (179173 octets)

Hà Nội những ngày trước Tết

aqlvenddfle8.jpg (134917 octets)

Gánh hàng hoa, Hà Nội

aqlpaladflrs14.jpg (150028 octets)

Hà Nội, gánh hàng hoa

aqkim25.jpg (31143 octets)

Thi Kim

aqnhatranh.jpg (166524 octets)

Bải biển Nha Trang

aquajoque2.jpg (146741 octets)

Thuyền buồm trong vịnh Hạ Long

aquninhbinh.jpg (173041 octets)

Ninh Bình, "Hạ Long trên cạn"

aqupiliuniq.jpg (246850 octets)

Hà Nội, chùa một cột

aqHuespluie.jpg (147229 octets)

Huế dưới cơn mưa

aqriziemaichau.jpg (190602 octets)

Ruộng lúa ở Mai Châu

aqVdpontHoanai.jpg (96581 octets)

Làng Hoa Nai nhìn từ cây cầu

aqvilagbaihalong.jpg (156547 octets)

Làng nổi ở vịnh Hạ Long

Sơn La

Vĩnh Long

   

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 13/09/2004