Ảnh của ông André FRASSATI

(12/02/2006)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Nhà thờ Ðức Bà Saigon, 1955

Nhà thờ Ðức Bà Saigon, 1955

Cầu Tràng Tiền, Hà Nội, 1955

Sông Hồng phía Nam Lào Kay

Một không ảnh, 1955

Một không ảnh, 1955

Một không ảnh, 1955

Một không ảnh, 1955

Hòn Gai, 1955

Phu Ly, 1955

Tàu Pasteur

Một chiếc phi cơ

Một chiếc phi cơ

Tân Sơn Nhất, 1955

Tân Sơn Nhất, 1955

Con trăng

Hảng chuyên chở đường thủy, 1955

Một bến tàu, 1955

Chuyên chở bằng tàu

Một dân tộc thiểu số, 1955

Một dân tộc thiểu số, 1955

Một dân tộc thiểu số, 1955

Em bé và con khỉ

Chợ, 1955

Thuyền

Tượng Phật

Người nông dân và con trâu, 1955

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 12/02/2006