Tranh vẽ của bà LAZARINI Hélène

(09/11/2003)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

coiffeur_des_rues2.jpg (18782 octets)

Hớt tóc lề đường

collegienne1.jpg (28414 octets)

Nữ sinh

eventail3.jpg (29614 octets)

Quạt

pecheur3.jpg (14397 octets)

Ngư phủ

petite_fille_regard1.jpg (72958 octets)

Cái nhìn

petite_fille3.jpg (27227 octets)

Em bé gái

porteuse_de_bois.jpg (20330 octets)

Bà cụ gánh củi

.

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 13/09/2004