Ảnh của ông Thomas PRIMAULT

(25/02/2004)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

tamcoc2.jpg (49045 octets)

Tam Cốc

tamcoc.jpg (51010 octets)

Tam Cốc

veloTAMCOC.jpg (65276 octets)

Xe đạp Tam Cốc

velos_plage.JPG (42533 octets)

Xe đạp bãi biển

rameuse_mekong.jpg (71600 octets)

Chèo xuồng trên sông Cửu Long

aversemekong.JPG (43337 octets)

Mưa rào trên sông Cửu Long

aube_sur_le_mekong.JPG (51016 octets)

Rạng đông trên sông Cửu Long

bateaudedragonfrut.JPG (50756 octets)

Tàu trái cây

enfants_mekong.jpg (89613 octets)

Trẻ em trên sông Cửu Long

bateaumekong.JPG (89151 octets)

Chiếc tàu trên dòng Cửu Long

bateaumekong2.JPG (77220 octets)

Chiếc tàu trên dòng Cửu Long

MEKONG.JPG (71828 octets)

Sông Cửu Long

sourire.jpg (34499 octets)

Nụ cười

maisonmekong.JPG (55921 octets)

Căn nhà trên sông Cửu Long

mekong2.JPG (44350 octets)

Chợ nổi

marcheflottant.JPG (44818 octets)

Chợ nổi

porteuse.JPG (52104 octets)

Người gánh quầy trái cây

porteusedefruits2.JPG (54135 octets)

Người gánh quầy trái cây

fruits.JPG (87384 octets)

Trái cây

marche.JPG (72737 octets)

Chợ

enfant1.JPG (55848 octets)

Trẻ em

enfant2.JPG (52176 octets)

Trẻ em

enfantbateauCanTho.JPG (59130 octets)

Trẻ em (Cần Thơ)

enfantbateauCanTho2.JPG (39932 octets)

Trẻ em (Cần Thơ)

enfantbateauNATRANG.JPG (61813 octets)

Trẻ em (Nha Trang)

enfantCanTho.JPG (49633 octets)

Trẻ em (Cần Thơ)

enfantsmontagne.JPG (59102 octets)

Trẻ em miền núi

bebe.JPG (42691 octets)

Một đứa bé

cyclo_Hue.jpg (77452 octets)

Xích lô Huế

marcheHUE.JPG (60891 octets)

Chợ Huế

pecheurHUE.JPG (60981 octets)

Người câu cá, Huế

pecheur.JPG (48324 octets)

Bãi biển

crepusculeDOCLET.JPG (38994 octets)

Chiều tàn trên Doc Let

doc_let beach.JPG (175368 octets) plage.JPG (49697 octets)

Bãi biển

doc_let.jpg (57223 octets)

Bãi biển Doc Let

bateaunearNATRANG.JPG (48929 octets)

Nha Trang

bateaunearNATRANG2.JPG (53255 octets)

Nha Trang

NATRANGautrefacette.JPG (47169 octets)

Nha Trang, khía cạnh khác 

pecheurs.JPG (35675 octets)

Người chài lưới

National1nearDanang.JPG (32425 octets)

Ðà Nẵng

HON CHONG bay.JPG (45692 octets)

Hòn chồng

nearNinhbinh.JPG (44912 octets)

Ninh Bình

nearNINHBINH2.JPG (33082 octets)

Ninh Bình

lion.JPG (40796 octets)

Lân

lion1.JPG (46323 octets)

Sư tử

tuiles.JPG (61995 octets)

Ngói

temple_de_la_litterature.JPG (46480 octets)

Ðền Văn Miếu

temple.JPG (78746 octets)

Ðền

soctrang.JPG (61229 octets)

Sóc Trăng

HANOI_lacHoanKiem.JPG (63794 octets)

Hồ Hoàn Kiếm

HANOIbynight.JPG (60533 octets)

Hà Nội bynight

Brume.JPG (30603 octets)

Sương mù

nearDanang.JPG (36687 octets)

Ðà Nẵng

plaineNaTrang.JPG (47239 octets)

Ðồng bằng Nha Trang

fleurs.JPG (69186 octets)

Bông

constructeur _de_bateau.JPG (60055 octets)

Chủ đóng tàu

bteauCanTho.JPG (34235 octets)

Tàu, Cần Thơ

bateauTAMCOC.JPG (68751 octets)

Xuồng, Tam Cóc

flotteNaTrang.JPG (82559 octets)

Hạm đội tàu, Nha Trang

coquillages.JPG (78471 octets)

c, sò, hến

transportdepoulets.JPG (56880 octets)

Chuyên chở gà

linge.JPG (36689 octets)

Quần áo

petitefille.JPG (44971 octets)

Bé gái

    qqnotesdefinessedansunmondedebrutes.JPG (65738 octets)

Vài nốt nhạc thanh trong cõi đời ô trọc

 

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 13/09/2004