Ảnh của ông Pascal STURM 

(02/12/2002)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 baie_d_halong.jpg (96713 octets)

Vịnh Hạ Long

Baie_d_halong_1.jpg (100559 octets)

Vịnh Hạ Long

Bai_d_halong_2.jpg (98694 octets)

Vịnh Hạ Long

pagode_sur_la_riviere_des_parfums.jpg (195323 octets)

Chùa Thiên Mụ

Marche.jpg (189524 octets)

Chợ

Marche_stand_boucherie.jpg (183397 octets)

Một gian hàng thịt

Marche_stand_legume.jpg (199230 octets)

Một gian hàng rau cải

vietnamienne_accroupie_devant_ses_legumes.jpg (169515 octets)

Một người đàn bà ngồi chồm hổm

enfant_vietnamien_avec_chapeau_conique.jpg (128676 octets)

Một em bé VN với chiếc nón lá

enfant_en_train_de_faire_de_l'encent.jpg (136984 octets)

Một em bé đang đốt nhang

enfant_vietnamien.jpg (119000 octets)

Một em bé VN

enfants_moines_1.jpg (118591 octets)

Chú tiểu

travail_dans_les_rizieres.jpg (211849 octets)

Làm việc trên ruộng lúa

recolte_du_riz_(dans_des_barques).jpg (174376 octets)

Chở lúa trên thuyền

riz_sur_une_barque.jpg (208245 octets)

Thuyền lúa

recolte_du_riz.jpg (228902 octets)

Ðập lúa

travail_dans_les_champs_avec_charue_et_buffle.jpg (177315 octets)

Bừa đất với trâu và lưõi cày

arrosage_chez_un_maraicher.jpg (219489 octets)

Tưới rau

riziere.jpg (136178 octets)

Ruộng lúa

champs_de_riz.jpg (148150 octets)

Ruộng lúa

vietnamienne_en_train_de_travailler.jpg (187368 octets)

Một người đàn bà đang làm việc

visage_vietnamienne_avec_chapeau_conique.jpg (97607 octets)

Người phụ nữ Việt Nam với chiếc nón lá

Visage_vietnamienne_gros_plan.jpg (70908 octets)

Khuôn mặt phụ nữ Việt Nam chụp gần

visage_vietnamienne_tres_gros_plan.jpg (84295 octets)

Khuôn mặt phụ nữ Việt Nam chụp thật gần

4_sur_une_moto.jpg (122983 octets)

4 người trên 1 chiếc xe

porteur_de_fruits_(sur_une_palanche).jpg (142209 octets)

Gánh hàng

vietnamienne_a_velo.jpg (220412 octets)

Cô gái và chiếc xe đạp

.

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 13/09/2004