Lễ Nam Giao hay lễ cúng sao, cúng trời 

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Dan_Nam_Giao_1903.jpg (36788 octets)

Ðàn Nam Giao (1903)

NamGiao_dam_ruoc_qua_NgoMon_1935.jpg (107847 octets)

Ðám rước đi ra cổng thành Ngọ Môn (1935)

NamGiao_dam_ruoc_qua_vong_lau_1935.jpg (121011 octets)

Ðám rước qua vọng lầu (1935)

NamGiao_cot_co_1935.jpg (120279 octets)

Cột cờ ở Huế ngày lễ Nam Giao (1935)

NamGiao_vua_BD_ngoi_kieu_1935.jpg (116704 octets)

Vua Bảo Ðại ngồi kiệu (1935)

NamGiao_xa_gia_roi_cung_dien_1935.jpg (126927 octets)

Xa giá rời cung điện (1935)

NamGiao_dam_ruoc_ra_ngoai_thanh.jpg (86912 octets)

Ðám rước ra ngoại thành (1935)

NamGiao_dam_ruoc_toi_trai_cung_1935.jpg (147146 octets)

Ðám rước tới trai cung (1935)

NamGiao_ban_nhac.jpg (112056 octets)

Ban nhạc dân tộc

NamGiao_ban_nhac_dan_toc_1935.jpg (99803 octets)

Ban nhạc dân tộc (1935)

NamGiao_danh_trong.jpg (117885 octets)

Ðánh trống

NamGiao_nhac_co_truyen.jpg (104805 octets)

Nhạc cổ truyền

NamGiao_thoi_sao.jpg (133636 octets)

Thổi sáo

NamGiao_vu_cong_nhay_mua_1935.jpg (125383 octets)

Vũ công nhảy múa (1935)

NamGiao_long_tuong_1935.jpg (111010 octets)

Long tượng (1935)

NamGiao_cac_vi_sao.jpg (104740 octets)

Các vì sao

NamGiao_ban_tho_vong_1935.jpg (120388 octets)

Bàn thờ vọng (1935)

NamGiao_be_tho_1935.jpg (112010 octets)

Bệ thờ (1935)

NamGiao_2.jpg (135525 octets)

Cúng bái

NamGiao_toan_canh_1935.jpg (125650 octets)

Nam Giao toàn cảnh

NamGiao_dam_ruoc_di_ve.jpg (105347 octets)

Ðám rước đi về

NamGiao_doan_dien_hanh_tro_ve.jpg (132572 octets)

Ðoàn diển hành trở về

. .

 

Ði trở ra