Chiếc áo dài Việt-Nam

 

Một trong những hình ảnh thân thuộc mà người Việt-Nam hải ngoại vẫn giữ kính trong lòng đó là hình ảnh của người phụ nữ với chiếc áo dài phất phơ trong chiều gió.Trong những năm tôi còn ở bên Việt-Nam, chiếc áo nầy không hề thay đổi với thời gian, có chăng là những thay đổi chút ít như cái cổ áo cao hơn hay nhỏ hơn một chút. Ngày nay, tôi rất là ngạc nhiên và thán phục khi thấy được hình ảnh của những chiếc áo dài tân thời qua những tấm bưu thiệp dưới đây.

 

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 

. ao-dai9.jpg (47043 octets)

Kiểu thường

ao-dai1.jpg (65747 octets)

Kiểu thường

.
ao-dai5.jpg (62560 octets) ao-dai6.jpg (75156 octets) ao-dai7.jpg (51394 octets) ao-dai8.jpg (63547 octets)
ao-dai2.jpg (43035 octets) ao-dai10.jpg (59299 octets) ao-dai3.jpg (55533 octets) ao-dai4.jpg (86092 octets)

Ði trở ra