Thôn quê

 

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 

cau-khi.jpg (110181 octets)

Cầu khỉ

cheo-xuong.jpg (95300 octets)

Chèo xuồng

cho-noi-CANTHO.jpg (157795 octets)

Chợ nổi

quang-luoi.JPG (64912 octets)

Quăng lưới

mua-gat-lua.jpg (126075 octets)

Mùa gặt lúa

ong-chau.jpg (128696 octets)

Ông cháu

tam-trau2.jpg (109153 octets)

Tắm trâu

.
tam-trau.jpg (65993 octets)

Tắm trâu

trau.jpg (139349 octets)

Bạn của nông dân

trong-lua.jpg (91971 octets)

Gieo mạ

nho-ma.JPG (107732 octets)

Gieo mạ

tuoi-rau.JPG (95318 octets)

Tưới rau

di-hoc.JPG (99798 octets)

Ði học

sourire.JPG (70067 octets)

Nụ cười

non-la.JPG (92561 octets)

Nhóm chợ

Ði trở ra