Phong cảnh

 

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 

chua-huong.jpg (106637 octets)

Ði lễ chùa Hương

di-tich-co-do.jpg (90167 octets)

Di tích cố đô Huế

hoang-hon.jpg (126890 octets)

Hoàng hôn

nha-trang.jpg (121174 octets)

Bải biển Nha Trang

Thung-Chai.jpg (131004 octets)

Thúng chai

My-Thuan.JPG (84698 octets)

Cầu treo Mỹ Thuận

bai-bien.JPG (69785 octets)

Bải biển Mũi Né

riziere.JPG (109602 octets)

Ruộng trên núi

bien-muoi.jpg (116526 octets)

Ruộng muối

Ði trở ra