Dân tộc thiểu số

 

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 

HMong.jpg (121701 octets)

Người H'Mong

HMong2.jpg (131140 octets)

Người H'Mong

lao-cai.jpg (116958 octets)

Dân tộc thiểu số ở Lào Cai

nguoi-thuong.jpg (115405 octets)

Hút thuốc lào

ruong-lua-tren-nui.jpg (114566 octets)

Ruộng lúa miền núi

qua-cau.JPG (115753 octets)

Qua cầu

Ði trở ra