Ðời sống hàng ngày

 

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 

banh-cuon.jpg (127903 octets)

Hàng bánh cuốn

coiffeur.JPG (59162 octets)

Hớt tóc

ca-kho.JPG (86731 octets)

Quầy cá khô

mua-mua.jpg (125351 octets)

Mùa mưa

ra-cho.jpg (102740 octets)

Ra chợ

sau-tran-lut.jpg (111624 octets)

Sau trận lụt

cyclo.jpg (95557 octets)

Xe xích lô

nu-sinh.JPG (71525 octets)

Nữ sinh

.

Ði trở ra