Ðạo Thiên Chúa

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

cathedrale_saigon.jpg (47677 octets) tonkin_cathedrale.JPG (63210 octets) saigon_cathedrale1.jpg (55279 octets) saigon_cathedrale.jpg (48708 octets)
cholon_brodeuses.JPG (85619 octets) saigon_religieuses.JPG (63340 octets) eveque.JPG (62078 octets) tonkin_chretiens.JPG (86864 octets)
tonkin_eveque.JPG (69764 octets) tonkin_mission_catholique.JPG (61573 octets) tonkin_missionnaire.JPG (78412 octets) tonkin_ouvrieres.JPG (67926 octets)

Ði trở ra