Lễ táng của vua Khải Ðịnh 

Vào những ngày 29-30-31 tháng 1 năm 1926 (dựa theo ngày tháng ghi trên hình)

Cám ơn anh Ngô Văn Ðức ở Bordeaux (Pháp) đã cho mượn những tấm hình quí giá của gia đình.

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Arrivee_de_MM_le_Gouverneur_General_le_Resident_Superieur.jpg (126287 octets)

Toàn quyền Pháp đến dự lễ

Grands_personnages_assistant_a_la_levee_du_corps.jpg (123665 octets)

Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng

Levee_du_corps_au_Palais_de_Can_Thanh.jpg (143749 octets)

Lễ động quan ở điện Càn Thành

Prince_Bao_Dai_en_costume_de_deuil_devant_le_corbillard.jpg (120550 octets)

Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài

Char_funebre.jpg (144930 octets)

Kiệu tang

Passage_du_cortege_funebre_par_le_Mirador.jpg (114460 octets)

Ðoàn đưa đám đi ra cổng thành

Bannieres_funebres.jpg (151207 octets)

Ðoàn đưa đám

Corbillard.jpg (145702 octets)

Kiệu tang

Panneau_portant_inscription_du_titre_posthume_du_roi.jpg (147564 octets)

Tấm triện ghi tên họ và chức tước của Vua

Deux_tours_en_papier_dore_et_argente_avec_avec_les_bonzes.jpg (149585 octets)

Ðoàn sư dẫn hương linh

Elephants_precedant_le_cortege.jpg (179643 octets)

Ðàn voi đi mở đường

Groupe_des_acteurs.jpg (146983 octets)

Ðoàn hát

Lanternes_en_papier.jpg (148929 octets)

Lồng đèn giấy

Lanternes_en_papier_representant_la_grande_ourse.jpg (162612 octets)

Lồng đèn giấy

Passage_du_cortege_sur_la_route_Chau-E_1.jpg (162103 octets)

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

Passage_du_cortege_sur_la_route_Chau-E_2.jpg (184538 octets)

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

Ceremonie_celebree_a_mi_chemin.jpg (154466 octets)

Cúng bái trên đường đi

Arrivee_au_pavillon_installe_devant_le_tombeau.jpg (118063 octets)

Ðến nhà trạm trước lăng

Entree_du_cortege_au_tombeau.jpg (134407 octets)

Vào lăng

Transport_du_cercueil_au_tombeau.jpg (130513 octets)

Chuyển quan tài vào lăng

Vue_general_du_tombeau.jpg (157450 octets)

Toàn cảnh lăng

Reproduction_en_papier_des_vehicules_et_chaloupes.jpg (147887 octets)

Ðồ mã (xe cộ, nhà cửa,... bằng giấy)

Reproduction_en_papier_du_palais_(deumeure)_de_Kien_Trung.jpg (149839 octets)

Ðiện Kiến Trung bằng giấy

Incineration_des_objets_de_culte.jpg (115147 octets)

Ðốt đồ mã (cho vua dùng ở thế giới bên kia !)

Spectateurs_en_sampan_sur_la_riviere_Huong_Giang.jpg (121024 octets)

Dân chúng đi coi trên sông Hương

. . .

Ði trở ra