Sự hiện diện của Pháp ở Ðông Dương

Vài tấm hình kỷ niệm, chứng tích của một thời trong quá khứ...

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

di-san.jpg (96645 octets)

Ði săn

di-san1.jpg (61618 octets)

Ði săn

di-san2.jpg (81029 octets)

Ði săn

dua-ngua.jpg (74666 octets)

Cá ngựa

dua-ngua1.jpg (60857 octets)

Cá ngựa

garage.jpg (73156 octets)

Ga-ra đầu tiên của hãng Renault tại Á Châu ?

ha-noi-1907.jpg (75743 octets)

Mưa đá ở VN (1907)

phap.jpg (50264 octets)

Ði nghĩ hè ?

phap1.jpg (71737 octets)

Tàu chiến

phap16.jpg (73281 octets)

Tàu chiến với cái nóc bằng rơm

tonkin_bateau_1890.jpg (101428 octets)

Tàu chiến

tonkin_le_columbo.jpg (117278 octets)

Tàu "Colombo"

embarcation_outils.JPG (71309 octets)

Cuốn gói

phap12.jpg (73312 octets)

Gói đồ kỷ niệm

phap14.jpg (47831 octets) couple_franco_annamite.jpg (68756 octets)

Cặp chồng Pháp vợ Việt

infirmerie.jpg (106063 octets)

Trạm cứu thương

francais_serviteurs.jpg (98180 octets)

Một quan Pháp với những người hầu

hanoi_enterrement_m_poulin.jpg (149938 octets)

Hà Nội, đám tang của Ô. Poulin

porteuses.JPG (58011 octets)

Người khiêng kiệu

escorte_gouverneur.JPG (109109 octets)

Lính vệ binh của quan Toàn Quyền

maison_colon.JPG (68707 octets)

Nhà của 1 gia đình Pháp sống ở VN

phap11.jpg (76638 octets)

Thú giải trí

tonkin_exercice_tirailleurs.jpg (103772 octets)

Tập bắn

. phap18.jpg (74670 octets)

Một góc đường

phap2.jpg (47814 octets)

Lính thổi kèn

phap8.jpg (87746 octets)

Bệnh viện quân sự

phap4.jpg (57765 octets)

Lính pháp

phap10.jpg (61370 octets)

Bắn chim bồ câu

. phap9.jpg (58130 octets)

Chích ngừa

trai-linh-phap1.jpg (70830 octets)

Trại lính

trai-linh-phap2.jpg (63768 octets)

Trại lính

trai-linh-vung-tau.jpg (68223 octets)

Trại lính

phap3.jpg (76971 octets)

Trại lính

Ði trở ra