Luật pháp ngày xưa

Luật pháp nước ta ngày xưa rất nghiêm, tội nhân có thể bị trừng phạt bằng 5 cách:

1-Suy (đánh bằng roi), 2-Trượng (đánh bằng gậy), 3-Ðồ (bắt đi làm việc công) 4- Lưu (đầy đi xa), 5- Tử (chết)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

tonkin_tribunal.jpg (134492 octets)

Một toà án

tonkin_tribunal_2 (retouche).jpg (136046 octets)

hỏi cung

tonkin_tribunal_3.jpg (136471 octets)

thú tội

tonkin_tribunal_4.jpg (140312 octets)

nghe án

mandarin_rendant_la_justice.jpg (164036 octets)

Một ông quan đang xử

toa-an1.jpg (46729 octets)

ăn cắp bị phạt đòn

toa-an2.jpg (61104 octets)

ăn cắp bị phạt đòn

 toa-an.jpg (70105 octets)

ăn trộm bị phạt đòn (vở kịch)

. tu-nhan4.jpg (56224 octets)

tù nhân bị đi đày

. chem-dau1.jpg (64014 octets)

tội tử hình

Ði trở ra