Các nghề nghiệp

 

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 

ban_tra.jpg (96883 octets)

Bán trà

hang_rong.JPG (60709 octets)

Bán dạo

saigon_hang_rong.jpg (54320 octets)

Bán dạo

Ban_trau_cau.JPG (47898 octets)

Bán dạo

barbier.jpg (60382 octets)

Hớt tóc dạo

Barbiers.JPG (78765 octets)

Hớt tóc dạo

Barbier1.JPG (70605 octets)

Hớt tóc dạo

cat_go.JPG (83417 octets)

Thợ mộc

brodeurs.jpg (102649 octets)

Thợ thêu

Decorateurs.JPG (61933 octets)

Thợ vẽ

incrusteur_de_nacre.jpg (83328 octets)

Thợ cẩm sà cừ

sculteurs.JPG (66126 octets)

Thợ điêu khắc gổ

fabrication_parasols.JPG (65997 octets)

Làm lọng

forgeron.jpg (67991 octets)

Thợ rèn

extraire_huile_racin.jpg (69930 octets)

Làm dầu ăn

lam_ruou.jpg (69025 octets)

Chế biến rượu

Musicien.JPG (46764 octets)

Nhạc sĩ

musiciens.jpg (71560 octets)

Nhạc sĩ

musiciens_aveugles.jpg (70803 octets)

Nhạc sĩ mù

musiciens1.jpg (100262 octets)

Nhạc sĩ

orchestre_ambulant.JPG (69419 octets)

Dàn nhạc lưu động

ban_noi.jpg (68 820 octets)

Bán đồ gốm

peindre.jpg (54126 octets)

Họa sĩ

det_lua.jpg (73159 octets)

Dệt tơ

encaisseur.jpg (39824 octets)

Người thu tiền

fabrication_papier.JPG (75198 octets)

Chế tạo giấy

Fabrication_papier1.JPG (64860 octets)

Chế tạo giấy

garde_chasse.JPG (63253 octets)

Garde chasse

 

Ði trở ra