Hút thuốc phiện

Vào thời buổi nầy, thuốc phiện không bị cấm như ngày hôm nay, thuốc phiện là lối "giải trí" của dân khá giả thời đó, đi hút thuốc phiện thời đó giống như đi uống cà-phê ngày nay.

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

hut-thuoc.jpg (52338 octets) hut-thuoc1.jpg (58858 octets) hut-thuoc2.jpg (82652 octets)
hut-thuoc3.jpg (49545 octets) thuoc-phien.jpg (34927 octets)  

Ði trở ra