Kháng chiến chống Pháp

 

Cuộc khởi nghĩa của Ðề-Thám là một trong những cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống Pháp của dân tộc Việt-Nam và cũng là một trong những cuộc khởi nghĩa duy nhất mà người Pháp đã lưu lại trên bưu thiệp. 

 

Sau hoà ước Quí-mùi (1883) chấp nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc-kỳ, Vua Việt-Nam kêu gọi dân chúng nổi lên chống Pháp. Ðề-Ðốc Trương-Văn-Thám đã hưởng ứng phong trào này và nổi dậy chống Pháp chiếm giữ các vùng Bắc-Giang, Thái-Nguyên và Hưng-Hóa. Dân chúng gọi ông là Ðề-Thám.


Pháp đem quân đánh mãi mà không được nên năm 1894, Pháp phải xử hoà với ông, cho ông cai quản 22 xã trong vùng Yên-Thế, Ðề-Thám lập căn cứ ở Chợ-Gò. Dân chúng gọi ông là con "Hùm thiêng Yên-Thế". Nhưng hai năm sau thì Ðề-Thám lại nổi lên đánh Pháp, tới năm 1898 thì Pháp lại xin ký hoà ước nhường cho ông thêm nhiều quyền lợi nữa. Ðề-Thám sống yên cho tới năm 1905 thì lại nổi dậy đánh Pháp một lần nữa (những tấm hình ông chụp với gia đình là trong khoãng nầy).
Năm 1908, Ðề-Thám quyết định đánh một cú lớn để chiếm thành Hà-Nội nên đã âm mưu với nhiều người đầu bếp để bỏ thuốc độc (bột datura) cho 200 lính Pháp giữ thành ăn, nhưng vì liều thuốc hơi yếu nên lính Pháp chỉ bị lảo đảo chứ không chết, cuộc âm mưu bất thành.


Ðầu năm 1909, quân đội Pháp quyết định mở chiến dịch lớn để tấn công Ðề-Thám trong tận sào huyệt, Ðề-Thám thua nên bỏ trốn vào rừng. Pháp ra giải thưởng 25.000 đồng cho ai bắt hay giết được Ðề-Thám. Có ba tay lãng tử người Tàu vì ham tiền nên tìm đến Ðề-Thám để xin gia nhập rồi thừa lúc ban đêm ông ngủ mà xúm đến chặt đầu ông đem về lãnh thưởng ngày 10 tháng 2 năm quí-sửu (18-3-1913), chấm dứt một cuộc kháng chiến trường kỳ trên một phần tư thế kỷ.

 

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 

de-tham1.jpg (90103 octets)

Anh hùng Ðề-Thám (giữa 1898 và 1905)

de-tham2.jpg (62752 octets)

Ðề-Thám và mấy người con cháu (giữa 1898 và 1905)

yt-anh-hung.jpg (77862 octets)

Những bạn cách mạng của Ðề-Thám (giữa 1898 và 1905)

Nhom_De_Tham.jpg (210219 octets)

Những bạn cách mạng của Ðề-Thám

yt-gia-dinh.jpg (80898 octets)

Ðại gia đình của Ðề-Thám trước khi bị bắt hết

yt-gia-dinh1.jpg (60589 octets)

Gia đình cha vợ của Ðề-Thám bị bắt

Beau_pere_DeTham_arrete.jpg (155396 octets)

Cha vợ của Ðề Thám bị bắt

YenThe_3e_femme de_De Tham.jpg (157668 octets)

Thi Nho, người vợ thứ 3 của Ðề Thám bị bắt

The-Mui_2e_femme_CaRinh_1911.jpg (74716 octets)

The Mui, người vợ thứ 2 của Cả Rinh (con nuôi của Ðề Thám)

TheMui_2e_femme_CaRinh.jpg (33440 octets)

The Mui bị bắt

YenThe_deux_prisonniers_1911.jpg (69955 octets)

Yên Thế, 2 nghĩa quân bị bắt (1911)

yt-ba-bieu.jpg (55841 octets)

Anh hùng Ba-Biêu, cánh tay mặt của Ðề-Thám (giữa 1898 và 1905)

yt-chua.jpg (78409 octets)

Ngôi chùa tuyên thệ của nhóm Ðề-Thám

yt-dau-hang.jpg (61563 octets)

Một nghĩa quân và Quynh, con rể của Ðề Thám ra hàng

. .
YenThe_Cho Go.jpg (127808 octets)

Cho Go, repaire de De Tham

yt-can-cu1.jpg (58616 octets)

Một cái thành lũy của Ðề-Thám

yt-can-cu2.jpg (75024 octets)

Phía trong của thành lũy

de_tham_fortin.jpg (58833 octets)

Phía trong của thành lũy

yt-don-linh.jpg (135182 octets)

Một đồn lính Pháp trong vùng Yên-Thế

yt-phap5.jpg (150479 octets)

Ðường hào của quân đội Pháp để chống lại Ðề-Thám

yt-phap6.jpg (272539 octets)

Pháp đang xây dựng một đồn lính trong vùng Yên-Thế

yt-phap4.jpg (85150 octets)

Lính Pháp trong vùng Yên-Thế

yt-tu-thuong.jpg (59708 octets)

Vận tải một tử thương (1909)

yt-tu-tuong1.jpg (79718 octets)

Chôn cất một lính Pháp tử trận (1909)

yt-bi-thuong.jpg (70387 octets)

Chuyên chở một thương binh (1909)

yt-bi-thuong2.jpg (63604 octets)

Thương binh Pháp (1909)

YenThe_cuisine_en_plein_vent 4.jpg (100590 octets)

Yên Thế, lính Pháp đang nấu ăn

YenThe_groupe_de_Marsouins.jpg (101632 octets)

Yên Thế, lính thủy quân Pháp ở Mo Trang

YenThe_escorte_d'un_convoi.jpg (136397 octets)

YenThe_patrouille_de_partisans.jpg (83633 octets)

yt-kham-sai.jpg (69206 octets)

Khâm-Sai Lê-Hoàn, kẻ thù truyền kiếp của Ðề-Thám

yenthe_nhom_pham-que-thang.jpg (121651 octets)

Nhóm quân của Phạm Quế Thắng

yt-hoi-cung.jpg (64625 octets)

Một người trong nhóm Ðề-Thám đang bị hỏi cung

.
yt-tu-nhan.jpg (64614 octets)

Bị bắt làm tù binh

yt-tu-nhan1.jpg (71157 octets)

Một người trong nhóm Ðề-Thám bị bắt

yt-con-dao2.jpg (77018 octets)

Tù binh Ðề-Thám trên hải cảng  Alger trước khi vào tù ở Guyane

yt-con-dao1.jpg (72826 octets)

Tù binh Ðề-Thám tới hải cảng Alger

yt-tu-hinh.jpg (74708 octets)

Những anh hùng của nhóm Ðề-Thám bị xử tử (1908)

yt-dau-lau.jpg (76176 octets)

Thủ cấp của những anh hùng nhóm Ðề-Thám

Yenthe_thu_cap.jpg (30789 octets)

Thủ cấp của một anh hùng nhóm Ðề-Thám

.
Vụ án "Ðầu độc năm 1908" dau-doc2(1908).jpg (63919 octets)

Tù nhân bị bắt trong vụ "Ðầu Ðộc" (1908)

dau-doc1(1908).jpg (79721 octets)

Bị xử trảm (1908)

dau-doc3(1908).jpg (81635 octets)

Thủ cấp (1908)

Cuộc khởi nghĩa Ba Ðình (1887)

(Phan Ðình Phùng - Ðinh Công Tráng )

. tonkin_NinhBinh_hommes_captures.jpg (167174 octets)

Tù nhân bị bắt

tonkin_NinhBinh_femmes_yenthe_capturees.jpg (174719 octets)

Tù nhân bị bắt

.
Trong cuộc khởi nghĩa ???
. phuc_yen_9_1909.jpg (58238 octets)

Phuc Yên (9-1909)

. indochine_Doi_Van.jpg (162027 octets)

Doi Van (?)

Ði trở ra