Việt-Nam hình ảnh ngày nay

Các bạn có thể sử dụng tự nhiên những tấm ảnh của tôi. Mục đích của tôi là truyền bá những hình ảnh và tài liệu của VN ra càng nhiều càng tốt.

Nhiều khi chỉ lo tiếc nuối quá khứ, mình không để ý tới hiện tại. Những trang nầy xin dành để ghi lại một cách vĩnh viễn những hình ảnh của nước VN thân yêu hiện tại. Biết đâu sau nầy nó sẽ là những nhân chứng cho những thế hệ sau tìm hiểu về xã hội ngày hôm nay !

Hà Nội

Huế

    Cố Ðô Huế (16 hình)

    Lăng vua Khải Ðịnh (10 hình)

    Lăng vua Minh Mạng (20 hình)

    Lăng vua Tự Ðức (24 hình)

Sài-gòn (16 hình)

Cuộc sống hàng ngày (trong lúc chờ đợi bài viết tiếng Việt, xin xem bằng tiếng Pháp

(...)

 

<trở về trang đầu>