Huế ban đêm

của Mr. BDH

Theo bạn H. thì mỗi thành phố nên có một lối kiến trúc riêng để làm tăng gía trị của thành phố đó. Ðây là kiểu kiến trúc mà bạn Huy đề nghị trên dòng sông Hương cho xứ Huế, dựa theo kiểu chùa Thiên Mụ.

Ði trở ra