Sàigòn ban đêm

Hình của Mr. BDH

Bên Pháp, sự chiếu sáng một dinh thự vào ban đêm đã được coi là một tác phẩm sáng tạo có bản quyền, do đó trên nguyên tắc là không được chụp hình các dinh thự, lâu đài ban đêm... với một máy ảnh có gắn chân ! mà chụp hình ban đêm mà không có chân máy thì... chẳng thấy gì cả.

Thật vậy, ban ngày có những toà lâu đài rất tầm thường nhưng ban đêm lại trở thành rực rở qua các ánh đèn màu, đến nổi có khi nhìn không ra. Có nhiều thành phố đã bắt đầu tổ chức những "hội đèn màu" với những ánh đèn di động khiến cho người xem có cảm tưởng là những tòa dinh thự đang nhảy múa hay thay đổi y phục hóa trang.

Sàigon là một thành phố nhỏ, gần như không có thú vui giải trí về ban đêm, người dân thường chạy xe vòng vòng thành phố cho đở buồn, nều các dinh thự được chiếu sáng một cách nghệ thuật thì có lẻ Saigon sẽ... kẹt xe về ban đêm !

Sau đây là vài cái nhìn của bạn H. về Saigon ban đêm. Những tấm hình nầy đưa chúng ta về những thập niên 20-30.

Nếu các bạn khác có ý kiến thì xin đóng góp thêm.

 

 

 

 

 

Bạn H. lấy ý từ những tấm hình sau đây:

Ði trở ra