nh của ông Guy DALMAZZO

Trang -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

L'ancienne BFC

Đồng Khởi, Continental, Nhà thờ Đức Bà

Ngang hông nhà thờ Đức Bà

Nhà thờ Đức Bà Saigon, Noel 2003

Trường Marie Curie ở Saigon

Trường Lê Quý Đôn

Toà án

Toà án

Trung tâm Saigon, ban đêm

Dinh Thống Đốc Nam Kỳ củ

Đám cưới ở dinh Thống Đốc Nam Kỳ củ

Chụp hình đám cưới kế bên nhà thờ Đức Bà

J.B. Louis Pierre người thành lập ra thảo cầm viên Sàigon

Tấm bản xưa ở đường Catinat củ

Đền Hùng trong Thảo Cầm Viên Sàigon

Đền Hùng trong Thảo Cầm Viên Sàigon

Bưu điện chánh ở Saigon

Một chiếc xe "traction avant"

Chùa Huynh Giao ở Châu Đốc

.

Đầu lân đang làm

Phía trong đầu lân

Đầu lân đã làm xong

Cây tiêu Phú Quốc

Tàu chở gạo và nước mắm

Ngư phủ ở Phú Quốc

Tàu đánh cá ở Phú Quốc

Bải biển Phú Quốc

Thùng gổ lớn đựng nước mắm

Chế tạo thùng gổ lớn đựng nước mắm

Nhà sàn dọc bờ sông Cửu Long

Cầu khỉ

Trâu đang cày ruộng

Ruộng lúa

Ruộng lúa

Tượng Phật ở Đà Nẳng

Bán tạp hóa dạo

Chuyên chở gạo

Chuyên chở gạo

Giá tiền các loại gạo, cuối năm 2003 (19000đ =1 euro)

Ði trở ra

un compteur pour votre site visites depuis le 15/03/2003