nh của ông Guy DALMAZZO 

(15/03/2003)

Trang -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Lễ trong chùa Cao Đài, Tây Ninh

Lễ trong chùa Cao Đài, Tây Ninh

Một vị sư chùa Cao Đài Tây Ninh

.

Nhà thờ Cha Tam nơi cố tổng thống Ngô Đình Diệm bị bắt vào năm 1963

Nhà thờ Cha Tam nơi cố tổng thống Ngô Đình Diệm bị bắt vào năm 1963

Bàn thờ ở nhà thờ Cha Tam

.

Cái ghế dài nơi cố tổng thống Ngô Đình Diệm ngồi ngày 2-11-1963

Cái ghế dài nơi cố tổng thống Ngô Đình Diệm ngồi ngày 2-11-1963

Cái ghế dài nơi cố tổng thống Ngô Đình Diệm ngồi ngày 2-11-1963

Cái ghế dài nơi cố tổng thống Ngô Đình Diệm ngồi ngày 2-11-1963

Chùa Linh Ung ở Đà Nẳng

Chùa Linh Ung ở Đà Nẳng

Phật Bà ở Đà Nẳng

Phật Bà ở Đà Nẳng

Cung điện Huế

Cung điện Huế

Cung điện Huế

Huế cổng vào

Huế

Huế

Chùa Vĩnh Nghiêm ở tp HCM

Một chùa ở Chợ Lớn

Cầu Nhật ở Hội An

Nhìn từ cầu Nhật ở Hội An

Bải biển ở Hội An

Sông Hương ở Huế

Ruộng lúa và trâu

Ruộng lúa và trâu

Tập thể dục buổi chiều ở Bê'n Thành

 

Đà Nẳng và con sông

. .

Phòng họp của Dinh Độc Lập xưa

Toàn cảnh Nha Trang

Toàn cảnh chợ Bê'n Thành

Toàn cảnh Saigon năm 1989

Toàn cảnh Saigon, kha'ch sạn nổi, 1989

Đường Trần Hưng Đao ở Chợ lơ'n

Diamond Plaza, tp HCM

Bà thợ may

Hoà thượng Thích Tâm Châu

buu_dien.jpg (165900 octets)

Nhà bưu điện ở thành phố HCM

dam_cuoi.jpg (51866 octets)

Ðang chuẩn bị để chụp hình cưới

nha_hat_lon.jpg (144002 octets)

Nhà hát lớn của thành phố HCM

saigon2.jpg (154787 octets)

Hãng Somercet nằm giữa hai tòa đại sứ Pháp, Mỹ và nhà hát Bến Thành

entree-de-hopital-Grall.JPG (65571 octets)

Nhà thương Grall

Entree-de-Institut-Pasteur.JPG (75196 octets)

Viện Pasteur

cyclos_endormis.jpg (61244 octets)

Hai người phu xích-lô đang ngủ

.
dan_bau.jpg (149096 octets)

Nhạc sĩ chơi đàn bầu

dan_ti_ba.jpg (174262 octets)

Ðàn tì bà

dan_tranh.jpg (162738 octets)

Ðàn tranh

visage-une-ancienne-pecheuse.JPG (68194 octets)

Khuôn mặt nhăn nhúm vì thời gian và ánh nắng

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 13/09/2004