Cố Ðô Huế

 

Từ thế kỷ thứ 17, Huế đã là thủ đô của phân nữa nước Việt (Ðàng Trong) và Huế đã là thủ đô của toàn nước Việt-Nam từ đầu thế kỷ thứ 19, đây là nơi cai trị của dòng họ Vua Nguyễn.

 

Kinh thành Huế có 3 vòng thành, vòng ngoài cùng là Phòng Thành, vòng giữa là Hoàng Thành (còn gọi là Ðại Nội), vòng trong cùng là Tử Cấm Thành nơi vua ở (bây giờ đã sập hết rồi)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

cd-ban-do.jpg (63055 octets)

Bản đồ toàn thành

cd-cong-chanh.jpg (36602 octets)

Cửa Ngọ Môn của vòng Hoàng Thành

cd-lau.jpg (56859 octets)

Cửa Ngọ Môn

cd-san-rong.jpg (46350 octets)

Ðiện Thái Hoà

cd-thanh1.jpg (69918 octets)

Cửa Ngọ Môn nhìn từ xa

cd-thanh.jpg (78628 octets)

Vòng thành

cd-cong.jpg (46531 octets)

Cửa Hiển Nhơn của vòng Phòng Thành

cd-cua-thanh.jpg (52508 octets)

Cửa ngăn

cd-thu-vien.jpg (56387 octets)

Thái Bình Ngự lãm Thư lâu, nơi Vua đọc sách

cd-sung-than.jpg (61336 octets)

Súng đồng

cd-ruine.jpg (44641 octets)

Tường thành

cd-ho.jpg (41219 octets)

Phong cảnh

cd-bong1.jpg (55572 octets)

Hiển lâm các

cd-cay-co.jpg (75989 octets)

Cây lớn tuồi nhất của cố đô

cd-den-tho.jpg (58136 octets)

Ðền thờ các vua Nguyễn

cd-rong.jpg (30538 octets)

Kiến trúc xưa

 

Ði trở ra