Sài-Gòn

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

bao_tang.JPG (138210 octets)

Bảo tàng viện trong Thảo Cầm Viên !

den_hung.JPG (138683 octets)

Ðền Hùng trong Thảo Cầm Viên

jardin_botanique.JPG (117862 octets)

Thảo Cầm Viên

thong_nhat_xua.JPG (119151 octets)

Ðường Thống Nhất xưa

nha_tho1.JPG (108960 octets)

Nhà thờ Ðức Bà

nha_tho2.JPG (77650 octets)

Nhà thờ Ðức Bà

nha_hat.JPG (105261 octets)

Nhà hát lớn

Saigon4.JPG (74932 octets)

Công trình xây dở dang

thu_thiem1.JPG (76462 octets)

Sài-gòn nhìn từ bến Thủ Thiêm

thu_thiem2.JPG (75111 octets)

Sài-gòn nhìn từ ngoài sông

thu_thiem4.JPG (79337 octets)

Thành phố Sài-gòn trên dòng sông Sài-gòn

thu_thiem.JPG (77976 octets)

Bên kia Sài-gòn (Thủ Thiêm) 

couche_soleil.JPG (72609 octets)

Mặt trời lặn

tran_hung_dao.JPG (36101 octets)

Tượng Ðức Trần Hưng Ðạo

touriste.JPG (92941 octets)

Thả đèn trên sông, khu du lịch Thanh Ða

quan_che.JPG (147082 octets)

Một quán chè trong khu du lịch Thanh Ða

 

Ði trở ra