Cuộc triển lãm Ðông Dương ở Marseille vào năm 1906

Những hình ảnh nầy là do Ông Jérôme HOFFART ở Toulon (Pháp) gởi tặng

Trang  - -

Những tấm hình nầy hay hơn những tấm hình khác ở chổ nó cho chúng ta thấy những đồ vật trưng bày bên trong. Nhờ đó mà chúng ta có thể thấy được lối trưng bày nội thất khi xưa và những món đồ mà ngày nay không còn chế tạo nữa.

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

expo_marseille_1906_01.jpg (82830 octets) expo_marseille_1906_09.jpg (72630 octets) expo_marseille_1906_07.jpg (64099 octets) expo_marseille_1906_31.jpg (81748 octets)
expo_marseille_1906_02.jpg (101808 octets) expo_marseille_1906_11.jpg (95086 octets) expo_marseille_1906_12.jpg (71591 octets) expo_marseille_1906_13.jpg (97768 octets)
expo_marseille_1906_18.jpg (98767 octets) expo_marseille_1906_15.jpg (103534 octets) expo_marseille_1906_16.jpg (96989 octets) expo_marseille_1906_25.jpg (85219 octets)
expo_marseille_1906_23.jpg (95069 octets) expo_marseille_1906_21.jpg (91947 octets) expo_marseille_1906_37.jpg (106180 octets) expo_marseille_1906_47.jpg (131170 octets)
expo_marseille_1906_14.jpg (84516 octets) expo_marseille_1906_17.jpg (79481 octets) expo_marseille_1906_30.jpg (48978 octets) expo_marseille_1906_32.jpg (79143 octets)
expo_marseille_1906_36.jpg (63334 octets) expo_marseille_1906_33.jpg (88041 octets) expo_marseille_1906_34.jpg (70558 octets) expo_marseille_1906_35.jpg (85378 octets)

Ði trở ra