Sự hiện diện của Ðông Dương tại Paris hay các cuộc triển lãm quốc tế

Trang  - -

Cuộc triển lãm quốc tế năm 1889

Những tấm hình nầy có cùng một tuổi với cái tháp Eiffel vì cái tháp này cũng đã được tạo ra cho cuộc triển lãm nầy

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

expo1889_palais_de_lanam_etdu_tonkin.jpg (63361 octets)

Kiến trúc miền Trung và miền Bắc

expo1889_palais_de_lanam_etdu_tonkin1.jpg (63360 octets)

Kiến trúc miền Trung và miền Bắc

expo1889_theatre_annamite.jpg (130773 octets)

Hát bội miền Trung

expo1889_acteur_annamite.jpg (41839 octets)

Một nghệ sĩ miền Trung

expo1889_acteur_annamite1.jpg (37721 octets)

Nhạc sĩ miền Trung

expo1889_acteur_annamite2.jpg (59002 octets)

Hát bộ miền Trung

expo1889_acteur_annamite3.jpg (49899 octets)

Một nữ nghệ sĩ miền Trung

expo1889_acteur_annamite4.jpg (46621 octets)

Một nghệ sĩ miền Trung

 

Cuộc triển lảm quốc tế năm 1900

expo1900_la_maison_annamite.jpg (63504 octets)

Kiến trúc miền Trung

expo1900_palais_de_tonkin.jpg (138582 octets)

Kiến trúc miền Bắc

expo1900_pavillon_de_lindochine.jpg (46830 octets)

Kiến trúc miền Nam

 

Cuộc triển lãm quốc tế năm 1931

Là cái đẹp nhất, bạn hảy tưởng tượng những lâu đài nầy trong Paris !

expo4-1931.jpg (46913 octets)

Ðền Angkor

expo-1931.jpg (101059 octets)

Cảnh toàn diện

expo1-1931.jpg (72337 octets)

Dinh thự Cambodge

expo2-1931.jpg (66682 octets)

Dinh thự miền Trung

expo3-1931.jpg (95406 octets)

Dinh thự miền Nam

expo5-1931.jpg (39134 octets)

Múa lân vào lúc khai mạc dinh thự miền Nam

expo6-1931.jpg (70184 octets)

Nghệ sĩ VN được đi thử máy bay lần đầu tiên

expo7-1931.jpg (66039 octets)

Nghệ sĩ VN được đi thử máy bay lần đầu tiên

Ði trở ra