Hình ảnh xưa của miền Bắc

Trang  - - -

Hải Phòng

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

haiphong.JPG (76370 octets)

Hải-Phòng

haiphong_1904.JPG (59457 octets)

Bức tượng Jules Ferry (1904)

haiphong_statue_ferry.jpg (59070 octets)

Bức tượng Jules Ferry

haiphong_bd_paul_bert.jpg (61604 octets)

Ðại lộ Paul Bert

haiphong_campagne.jpg (66035 octets)

Hải-Phòng miền quê

haiphong_danseuses.jpg (65256 octets)

Ðiệu múa dân tộc

haiphong_entree_des_docks.jpg (43234 octets)

Bến tàu

haiphong_rue_chinoise.jpg (65075 octets)

Hải-Phòng phố Tàu

haiphong1_2.jpg (54315 octets)

Hải-Phòng

haiphong_tribune_des_courses.JPG (71561 octets)

Trường đua ngựa

haiphong1.jpg (44083 octets)

Hải phòng

haiphong_bateau.jpg (52278 octets)

Ðua tàu

Ði trở ra