Hình ảnh xưa của miền Bắc

Trang  - - -

Hà Nội

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

hanoi.JPG (57834 octets)

Thành Hà nội

hanoi_bureau_des_postes.JPG (58096 octets)

Bưu điện

hanoi_champ_de_courses.JPG (59706 octets)

Trường đua ngựa

hanoi_exposition_1902.JPG (50385 octets)

Triển lãm Hà Nội (1902)

hanoi_exposition2_1902.JPG (64874 octets)

Triển lãm Hà Nội (1902)

hanoi_gare.jpg (68928 octets)

Nhà ga

hanoi_gare_2.JPG (143911 octets)

Nhà ga

hanoi_halles.JPG (124436 octets)

Chợ Đồng Xuân

hanoi_jardin_botanique.JPG (127370 octets)

Thảo cầm viên

hanoi_jardin_botanique_2.jpg (70025 octets)

Thảo cầm viên

hanoi_la_route_de_hue.JPG (137896 octets)

Phố Huế ở Hà Nội

hanoi_lac.jpg (69332 octets)

Hồ lớn !

hanoi_monument.JPG (58356 octets)

Tượng "La France"

hanoi_pagode_litterature.jpg (102687 octets)

Văn miếu

hanoi_paillote_flottante.jpg (58978 octets)

Nhà sàn nổi

hanoi_pho_non.JPG (153414 octets)

Phố hàng nón

hanoi_pont_paul_doumer.JPG (60142 octets)

Cầu Long Biên

hanoi_residence.JPG (78918 octets)

Một khu phố

hanoi_rue_du_grand_marche.JPG (57373 octets)

Một khu phố

hanoi_theatre.JPG (62773 octets)

Nhà hát lớn

hanoi_theatre2.JPG (84823 octets)

Ðường Paul Bert

hanoi_tramway_1901.JPG (57190 octets)

Xe điện (1901)

hanoi_tramway1_1901.JPG (56188 octets)

Tháp Hòa Phong, di tích còn lại của chùa Báo Ân (chi tiếc do Gốc Sậy cung cấp)

hanoi_vieux_theatre.JPG (80624 octets)

Nhà hát xưa

Pho_co_den.JPG (79031 octets)

Phố cờ đen

Pho_quat.JPG (79253 octets)

Phố hàng quạt

. .

Ði trở ra